Attc'77

20 januari vanaf 19.30 uur de clubkampioenschappen voor alle seniorleden.